ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

1.
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลรำมะสัก
 จุดสาธิต
2.
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคำหยาด
 จุดสาธิต
3.
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางช้าย
 จุดสาธิต
4.
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ่อแร่
 จุดสาธิต
5.
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอ่างแก้ว
 จุดสาธิต
6.
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกพุทรา
 จุดสาธิต
7.
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอินทประมูล
 จุดสาธิต
8.
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางระกำ
 จุดสาธิต
9.
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลองครักษ์
 จุดสาธิต
10.
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางเจ้าฉ่า
 จุดสาธิต
11.
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสามง่าม
 จุดสาธิต
12.
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางพลับ
 จุดสาธิต
13.
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทางพระ
 จุดสาธิต
14.
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองแม่ไก่
 จุดสาธิต
15.
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์รังนก
 จุดสาธิต

 

 

      

 

  
 

สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง
ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ 035-691445  โทรสาร 035-691445
E-mail : pongthong@doae.go.th