สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ยินดีต้อนรับ
 
 
นายบุญเลิศ รอดเจริญ
เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง


 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร
 สถาบันเกษตรกร
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 สายใยรักแห่งครอบครัว
 วิสาหกิจชุมชน
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 อาสาสมัครเกษตร
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
 ทะเบียนเกษตรกร
 การจัดการความรู้ (KM)
 

 

 

 

ASEAN


 

 

รู้ทันเกษตร


 เกษตรพอเพียง
 ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
 เกษตรพลิกฟื้นชาติ
 ก้าวทันเทคโนโลยี เกษตรซิตี้ดอทคอม
 วารสารเคหการเกษตรยุค IT
 เกษตรออนไลน์
 ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

 


  •ไทยรัฐ
  • มติชน
  • ข่าวสด
  • เดลินิวส์
  • คมชัดลึก
  • สยามรัฐ
  • ผู้จัดการ
ไทยโพสต
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
Nation
บ้านเมือง
สยามกีฬา
บางกอก โพสต์

ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
TPBS
Nation
News24
NBT

 

ภาพข่าวกิจกรรม

ธันวาคม 2556
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทองเข้าร่วมการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการตรวจประเมิน GMP และ Primary GMP" วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ...อ่านต่อ
การอบรม "การจัดการแบบองค์รวม เพื่อลดการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โครงการวิชาการเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล" วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ...อ่านต่อ
เกษตรกรอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย ระหว่าง 16-17 ธันวาคม 2556 ...อ่านต่อ
อบรมการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาแก่เกษตรกร ต.สามง่าม วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ...อ่านต่อ
กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน "มหกรรม 8 ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ 2556" ...อ่านต่อ
พฤศจิกายน 2556
ประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนข้าว ปี 2556/57 ต.ยางช้าย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ...อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ประชุมรับมอบนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เยี่ยมชมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสามง่าม 5 พฤศจิกายน 2556 ...อ่านต่อ
ตุลาคม 2556
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2556 ...อ่านต่อ
กรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทำรายการ "รู้เพิ่ม เติมค่าเกษตร กับกรมส่งเสริมการเกษตร" ณ กลุ่มสานศิลป์บางเจ้าฉ่า วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ...อ่านต่อ
นางสาวกัลยา หอมหวล ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ได้รับเสียหายจากอุทกภัย วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 สำนักงานเกษตรจังหวัดติดตามนิเทศงาน ...อ่านต่อ

 

 

 

 

 

update: 25 March, 2014

 

 


Link ระบบสารสนเทศ


ระบบทะเบียนเกษตรกร
ระบบทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.)
ระบบ ศ.02
ระบบสารสนเทศการผลิตด้านเกษตร(รต.)
รายงานการระบาดศัตรูพืช
วิสาหกิจชุมชน
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบจัดการคุณภาพพืช GAP
โครงการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตร

 

 

Link สำนักงานเกษตรอำเภอ

Link หน่วยงานในกระทรวงฯ

 

 


ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

กระเป๋าจักสานไม้ไผ่
วิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า
77 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง
 

ดอกไม้ประดิษฐ ผัก ผลไม้เทียม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
โพธิ์รังนกสามัคคี
149 ม.3 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง

 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรรำมะสัก
136 ม.5 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง
 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา
วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์
บ้านองครักษ์
58 ม.1 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง

 

กระเป๋าผ้า
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
หนองแม่ไก่
9 ม.5 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง
 

กระเช้า ตะกร้าหวาย
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
คำหยาด
76 ม.1 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง
 

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บางเจ้าฉ่า
65 ม.1 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง
 

ขนมทองม้วน
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บางระกำ
1 ม. 3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง

 

 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง
ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ 035-691445  โทรสาร 035-691445
E-mail : pongthong@doae.go.th