สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ยินดีต้อนรับ
 
 
นายบุญเลิศ รอดเจริญ
เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง


 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร
 สถาบันเกษตรกร
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 สายใยรักแห่งครอบครัว
 วิสาหกิจชุมชน
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 อาสาสมัครเกษตร
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
 ทะเบียนเกษตรกร
 การจัดการความรู้ (KM)
MRCF
 แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

 

 

 

ASEAN


 

 

รู้ทันเกษตร


 เกษตรพอเพียง
 ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
 เกษตรพลิกฟื้นชาติ
 ก้าวทันเทคโนโลยี เกษตรซิตี้ดอทคอม
 วารสารเคหการเกษตรยุค IT
 เกษตรออนไลน์
 ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

 


  •ไทยรัฐ
  • มติชน
  • ข่าวสด
  • เดลินิวส์
  • คมชัดลึก
  • สยามรัฐ
  • ผู้จัดการ
ไทยโพสต
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
Nation
บ้านเมือง
สยามกีฬา
บางกอก โพสต์

ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
TPBS
Nation
News24
NBT

ข่าวและกิจกรรม

กันยายน 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จัดเวทีชุมชุนเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้ง จำนวน 15 ตำบล ของอำเภอโพธิ์ทอง ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2558 ...อ่านต่อ
วันที่ 10 กันยายน 2558 นางสาวปิยวรรณ บุญทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จากวัสดุธรรมชาติ จังหวัดอ่างทอง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
วันที่ 6 กันยายน 2558 คณะกรรมการตัดสินการประกวดลดต้นทุนการผลิตข้าวจังหวัดอ่างทอง ได้มาร่วมตัดสินและเป็นสักขีพยานในการเกี่ยวข้าวแปลงประกวดลดต้นทุนการผลิตข้าว หมู่ที่ 4 ต.ยางช้าย   อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 นางสาวปิยวรรณ บุญทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนกสามัคคี เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group และ Young Smart Farmer ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ...อ่านต่อ
สิงหาคม 2558
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพ ทำนา ระดับเขต เข้าทำการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา ของจังหวัดอ่างทอง นายอำนาจ ศรีบัวทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายบุญเลิศ รอดเจริญ เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง เข้าร่วมงาน    วันสาธิตการใช้น้ำอย่างประหยัด ณ วัดสุวรรณราชหงษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นางสาวสุภาวดี พรหมมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกสำรวจพื้นที่ หมู่ที่ 9, 10 ตำบลรำมะสัก เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ได้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืช ...อ่านต่อ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าตรวจประเมินโครงการ Smart Farmer จังหวัดอ่างทอง โดยได้เข้าตรวจประเมินอำเภอโพธิ์ทอง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง นำเกษตรกรกรเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันส้มตำประกอบลีลาและการแข่งขันกองเชียร์ส้มตำประกอบลีลา ในงานรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยและมหกรรมสินค้าเกษตรจังหวัดอ่างทอง ปี 2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ....อ่านต่อ
กรกฏาคม 2558
ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือวิกฤตภัยแล้ง อำเภอโพธิ์ทอง ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือ โดยเน้นให้ความสำคัญกับพื้นที่ปลูกข้าวที่มีความเสี่ยงสูง (ข้าวต้งท้อง) ชุดปฏิบัติการฯ ดังกล่าว โดยมีหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมในการตรวจเยี่ยม ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจเกษตรแก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม หลักสูตรการทำไข่เค็มดินสอพอง เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 ...อ่านต่อ
นายบุญเลิศ รอดเจริญ เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานระบบช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ...อ่านต่อ
นายลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทอง มอบประกาศนียบัตรแก่นายอำนาจ ศรีบัวทอง ผู้ชนะเลิศการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาอาชีพทำนา เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
มิถุนายน 2558
นางสาวกัลยา หอมหวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมแปลงนาเกษตรกรผู้เข้าประกวดแปลงนาลดต้นทุนการผลิตข้าว ของนางเสมอ ทองแดง หมู่ที่ 4 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
คณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด เข้าตัดสินการประกวดเกษตรกร สาขาอาชีพทำนา นายอำนาจ ศรีบัวทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ...อ่านต่อ
นางสาวกัลยา หอมหวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรตำบลรำมะสัก และตำบลยางช้าย ศึกษาดูงานสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเฮียใช้การเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ...อ่านต่อ
นางสาวปิยวรรณ บุญทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาววรรณา อินทร์ศวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ...อ่านต่อ
พฤษภาคม 2558
นายบุญเลิศ รอดเจริญ เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชดีเด่น ปี 2558 จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ...อ่านต่อ
นางสาวกัลยา หอมหวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงทำนาลดต้นทุนการผลิต ปี 2558 จังหวัดอ่างทอง ทำการตัดสินการประกวดการทำนาลดต้นทุน เกษตรกรของอำเภอโพธิ์ทอง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของหนูนา ในพื้นที่ตำบลบางเจ้าฉ่า บางระกำ ยางช้าย รำมะสัก อินทประมูล คำหยาด บางพลับ โพธิ์รังนก บ่อแร่ อ่างแก้ว และสามง่าม ...อ่านต่อ
นางสาวปิยวรรณ บุญทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ได้จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภัณฑ์แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลคำหยาด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ...อ่านต่อ
วิทยากรเกษตรกรโรงเรียนเกษตรกรทำนา อาสาสมัครเกษตร และนักเรียนโรงเรียนเกษตรกรทำนา เข้าร่วมการสัมมนาเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทย เริ่มใหม่ฤดูกาลผลิต ในวันเกษตรกร ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ...อ่านต่อ
เมษายน 2558
นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรทำนา ตำบลรำมะสัก เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรที่ผ่านกระบวนการหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
นางมุกดา โตเต็ม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและส่งเสริมอาชีพบ้านหงษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมตัวแทน เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ...อ่านต่อ
เกษตรกรอำเภอโพธิ์ทอง เข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร (ข้าวไรซ์เบอรี่) ตามโครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูปและการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2558 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดอบรมเกษตรกรการผลิตพืชสมุนไพร โครงการย่อยพืชผักและสมุนไพร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2558 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ...อ่านต่อ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558 ได้เข้าตรวจเยี่ยมตัดสินกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรและส่งเสริมอาชีพบ้านหงษ์ ตำบลองครักษ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ...อ่านต่อ
   
อ่านข่าวทั้งหมด หน้า 1 2 3 4

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2558 ขอให้ วิสาหกิจชุมชน ที่ประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ยื่นแบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (สวช.03) ณ สำนักงาน เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ภายในวันที่ 30 มกราคม 2559
ประชาสัมพันธ์ วิสาหกิจชุมชนขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (สสง.) หรือขึ้นทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.sme.go.th
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฯ มีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี พันธ์ กข 31 กข 47 และ กข 49 จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 19 บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง) สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป ที่มีการสั่งซื้อเมล็ดพันะู์ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปต่อครั้ง จะได้รับส่วนลด ร้อยละ 5 ของราคาจำหน่าย คงเหลือราคากิโลกรัมละ 18.05 บาท ...อ่านต่อ
เตือนการระบาดของเพลี้ยอ่อนในพืชผัก สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทองขอให้เกษตรกรระวังการระบาดของเพลี้ยอ่อนในพืชผัก โดยมีลักษณะการเข้าทำลายคือ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงตามใบและยอดอ่อนของพืชผัก ...อ่านต่อ
เตือนการระบาดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่ว ช่วงนี้ เป็นฤดูกาลของการแทงช่อดอกของมะม่วง ซึ่งมีแมลงศัตรูมะม่วงมาทำลายช่อดอก ผลอ่อน หรือ ผลแก่ เช่น หนอนผีเสื้อกัดกินผล หนอนผีเสื้อเจาะผล แมลงวันทอง เพลี้ยไฟ ที่สำคัญคือ เพลี้ยจักจั่นมะม่วง  เกษตรกร  ต้องเฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่นเข้าทำลายช่อดอก ...อ่านต่อ
สำนักชลประทาานที่ 12 ประกาศหยุดการส่่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/57 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557 และจะเริ่มฤดูการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชนาปีภายในเดือนพฤษภาคม 2557 จึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและเพื่อมิให้เสี่ยงต่อการปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่อง
เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ด้วยขณะนี้เริ่มมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวของพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ขอเตือนให้เกษตรเฝ้าระวังและสำรวจแปลงนาของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาด มีข้อแนะนำในการป้องกันและกำจัด ดังรายละเอียด และคำแนะนำการใช้สารเคมี

 

 

update: 26 December, 2015

 

 


Link ระบบสารสนเทศ


ระบบทะเบียนเกษตรกร
ระบบทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.)
ระบบ ศ.02
ระบบสารสนเทศการผลิตด้านเกษตร(รต.)
รายงานการระบาดศัตรูพืช
วิสาหกิจชุมชน
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบจัดการคุณภาพพืช GAP
โครงการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตร

 

Link สำนักงานเกษตรอำเภอ

Link หน่วยงานในกระทรวงฯ

 

 


ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

กระเป๋าจักสานไม้ไผ่
วิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า
77 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง
 

ดอกไม้ประดิษฐ ผัก ผลไม้เทียม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
โพธิ์รังนกสามัคคี
149 ม.3 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง

 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรรำมะสัก
136 ม.5 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง
 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา
วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์
บ้านองครักษ์
58 ม.1 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง

 

กระเป๋าผ้า
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
หนองแม่ไก่
9 ม.5 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง
 

กระเช้า ตะกร้าหวาย
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
คำหยาด
76 ม.1 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง
 

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บางเจ้าฉ่า
65 ม.1 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง
 

ขนมทองม้วน
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บางระกำ
1 ม. 3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง

 

 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง
ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ 035-691445  โทรสาร 035-691445
E-mail : pongthong@doae.go.th